Giường Sắt Xếp Di Động

Giường sắt xếp di động – GSX02

  Giường được chế tạo thành hai nửa bằng nhau, nối với nhau bằng bản lề, có thể gấp lại và dịch chuyển nhờ các bánh xe. Thời gian bảo hành : 6 năm

Giường sắt xếp di động – GSX01

  Giường được chế tạo thành hai nửa bằng nhau, nối với nhau bằng bản lề, có thể gấp lại và dịch chuyển nhờ các bánh xe. Thời gian bảo hành : 6 năm