Giường Sắt

Giường Sắt Pas Vuông – GS03

  Mã sản phẩm: GS03 Giá: CALL Qui cách sản phẩm: Giường Sắt Pas Vuông

Giường Sắt Pas Vuông – GS02

  Mã sản phẩm: GS07 Giá: CALL Qui cách sản phẩm: Giường Sắt Pas Vuông

Giường Sắt Pas Vuông – GS01

  Mã sản phẩm: GS09 Giá: CALL Qui cách sản phẩm: Giường Sắt Pas Vuông – Kích thước: 8 tấc, 1M, 1M2, 1M4, 1M6, 1M8 – Màu: đồng, đô, kem, biển