Giường Gấp Hàn Quốc

Giường gấp Hàn Quốc – GHQ03

  Kích thước sử dụng: chiều dài 1,98m; chiều rộng có tay vịn 0,96m; chiều rộng sử dụng 0,90m; chiều cao 0,49m Kích thước  gấp gọn: chiều dài 1,04m; chiều rộng 0,96m; bề dày 0,49m Lớp nệm dày: 9

Giường gấp Hàn Quốc – GHQ02

  Kích thước sử dụng: chiều dài 1,9m; chiều rộng có tay vịn 0,92m; chiều rộng sử dụng 0,85m; chiều cao 0,28m Kích thước  gấp gọn: chiều dài 1,04m; chiều rộng 0,85m; bề dày 0,24m Lớp nệm dày: 5

Giường gấp Hàn Quốc – GHQ01

  Kích thước sử dụng: chiều dài 1,8m; chiều rộng sử dụng: 0,66m, chiều rộng có tay vịn: 0,78m; chiều cao 0,35m Kích thước  gấp gọn: chiều dài 1m; chiều rộng  0,78m; chiều cao 0,3m Trọng lượng: 25kg; Tải